Systematyczne badania krwi

Wykonane w sterylnych warunkach badania laboratoryjne są bardzo dobrą okazją do sprawdzeniu stanu zdrowia i wykluczenia ewentualnych chorób. Odpowiednio szybkie ich wykrycie pozwala bowiem na dużo skuteczniejsze leczenie. MedAmi prowadzi laboratorium w Gdyni, w którym dokonuje się badań pod bardzo wieloma kątami. Na miejscu pobiera się krew, a także odbiera próbki moczu i kału. Pozwala to na uzyskanie kompleksowych informacji o kondycji zdrowotnej każdego pacjenta i wprowadzenie ewentualnych zaleceń, które mają na celu poprawę sytuacji."Medami" Teresa Derebecka
Starowiejska 45 7
81-363 Gdynia
tel. 515 151 993

Tym się zajmujemy

2 wpisy

10 wpis

21 wpis

3 wpisy

7 wpis