Wdrażanie systemu zarządzania jakością

Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwo może realizować swoje cele jakościowe, na przykład dotyczące wykonywanych produktów czy stopnia zadowolenia klientów z oferowanych usług. Ponadto jest on drogą do wprowadzenia pozostałych systemów. Kształtuje kulturę organizacyjną, pomaga prowadzić skoordynowane i zaplanowane działania handlowe. Oprócz wdrażania systemu zarządzania jakością Dr Halicki i Partnerzy oferuje też między innymi wprowadzanie wewnętrznego systemu kontroli czy systemu zarządzania środowiskowego.


Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314

Tym się zajmujemy

2 wpisy

10 wpis

21 wpis

3 wpisy

7 wpis