Oferta usługowa dokumentacji transakcyjnej podmiotów powiązanych

Już dziś zaznajom się z bardzo ciekawą ofertą usługową, którą prezentuje marka DokumentacjePodatkowe.pl. Program stworzony przy współpracy z Grupą SWGK ma ułatwić tworzenie dokumentacji podatkowych do transakcji dla właścicieli firm. Prawidłowo sporządzona dokumentacja podmiotów powiązanych powinna obligatoryjnie składać się z następujących elementów: funkcje pełnione przez uczestników transakcji, koszty związane z transakcją oraz warunki jej zapłaty, metoda i sposób kalkulacji zysków, cena podmiotu transakcji, inne czynniki mające wpływ na wartość podmiotu transakcji, oczekiwane korzyści w przypadku świadczeń o charakterze niematerialnym, określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem do strony internetowej - https://dokumentacjepodatkowe.pl/info/dokumentacja-transakcji-podmioty-powiazane.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88

Tym się zajmujemy

2 wpisy

10 wpis

21 wpis

3 wpisy

7 wpis